Ks. WOJCIECH DROZDOWICZ

Ksiądz katolicki, prałat, kanonik kapituły kampinosko-bielańskiej Archidiecezji Warszawskiej, proboszcz parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie, animator kultury i społecznik.

Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk biskupa pomocniczego warszawskiego Jerzego . Pod koniec lat 80. rozpoczął współpracę z Telewizją Polską przy programach dla dzieci o tematyce religijnej. Był twórcą i pierwszym prowadzącym, reżyserem oraz współscenarzystą programu telewizyjnego „Ziarno”, za który otrzymał nagrodę „Wiktora” w 1990 r. Po zakończeniu pracy w telewizji ksiądz Wojciech Drozdowicz udał się na misję do krajów byłego Związku Radzieckiego. Pracował na Syberii jako duszpasterz wśród Polonii, był także proboszczem katedry rzymskokatolickiej w Nowosybirsku i założycielem oraz dyrektorem katolickiego studia telewizyjnego KTV Kana, które emituje programy oraz filmy w rosyjskich sieciach kablowych. Po powrocie do Polski w 1999 r. został proboszczem najmniejszej parafii w archidiecezji warszawskiej, która mieści się w Lesie  Bielańskim w Warszawie. W 2002 r. przy kościele kolegiackim Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny założył „Podziemie Kamedulskie”, gdzie organizowane są: spektakle teatralne, koncerty, monodramy, wystawy. W tym samym roku wspólnie z aktorką Ewą Błaszczyk stworzył fundację „AKogo?” działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych.

Skip to content