WANDA ZIEMBICKA-HAS

Dziennikarka, wykładowca wyższych uczelni, kreatorka kultury i wielki społecznik. Absolwentka PWST w Krakowie na wydziale aktorskim i absolwentka Wydziału Realizacji i Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Przez wiele lat do 2011 r. związana z Ośrodkiem TVP we Wrocławiu, gdzie powstały programy artystyczne „Przepytywanka”’ z: aktorami, reżyserami, ludźmi kultury i sportu oraz pierwszy dokument w Polsce o pobycie w naszym kraju Rity Gombrowicz. Od 30 lat organizuje „Wigilie dla ubogich” dla samotnych i niepełnosprawnych. Dzięki niej Wrocław ma tablice pamiątkowe na murach dawnej Wytwórni Filmowej, dziś CeTA: Wojciecha J. Hasa, Stanisława Lenartowicza i Zbyszka Cybulskiego razem z imiennym Skwerem Z. Cybulskiego koło dawnej Wytwórni. Jest też Obelisk J. Brahmsa i dwa studia filmowe w CeTA: Duże  Studio Filmowe im. Wojciecha J. Hasa i Małe Studio im. Zbyszka Cybulskiego, którego została chrzestną. Wywalczyła tablicę Szopena na murach przy głównym wejściu do wrocławskiej katedry o 4-krotnym pobycie kompozytora we Wrocławiu. Inicjatorka Drzew Kultury we Wrocławiu. 5 lat temu, po 35 latach współpracy z Festiwalem im. St. Moniuszki odznaczona i mianowana Ambasadorem Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie Zdroju. Działa intensywnie w Oddziale Zarządu ZASP we Wrocławiu, w obecnym pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Jest pomysłodawczynią i prowadzącą od 2,5 roku Wrocławską Księgę Pamięci pod auspicjami Prezydenta Wrocławia, gdzie są uhonorowywani artyści teatru, filmu, baletu, śpiewacy, muzycy, scenografowie i in., otrzymując Medale Prezydenta „Zasłużony dla Miasta Wrocławia – Merito di Wratislavia” oraz Diamenty Wrocławia, przyznawane przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Od roku 2005 Wanda Ziembicka-Has funduje Prywatną Nagrodę dla młodych filmowców im. Wojciecha Jerzego Hasa, której laureatami są m.in. reżyserzy Marek Lehki i Bartosz Konopka. 4 września 2009 r. doprowadziła we Wrocławiu do światowej prapremiery filmu „Balladyna” w reż. Dariusza Zawiślaka równo w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, a także do wydania 20-złotowego banknotu numizmatycznego i pierwszego na świecie z poezją. Zasiada we Wrocławskiej Radzie Kobiet i działa w grupie Kultura Wrocław przygotowującej Kongres Kultury we Wrocławiu.

 

Skip to content